Tuesday, April 26, 2011

มงคลชีวิต

มงคลชีวิต ๓๘ ประการ

หัวข้อก. ที่มาของมงคลชีวิต ๓๘ ประการ

ข. ปฐมบทแห่งมงคลชีวิต

ค. มงคลชีวิต ๓๘ ประการมงคลที่ ๑ ไม่คบคนพาล

มงคลที่ ๒ คบบัณฑิต

มงคลที่ ๓ บูชาบุคคลที่ควรบูชา

มงคลที่ ๔ อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม

มงคลที่ ๕ มีบุญวาสนามาก่อน

มงคลที่ ๖ ตั้งตนชอบ

มงคลที่ ๗ เป็นพหูสูต

มงคลที่ ๘ มีศิลปะ

มงคลที่ ๙ มีวินัย

มงคลที่ ๑๐ มีวาจาสุภาษิต

มงคลที่ ๑๑ บำรุงบิดามารดา

มงคลที่ ๑๒ เลี้ยงดูบุตร

มงคลที่ ๑๓ สงเคราะห์ภรรยา (สามี)

มงคลที่ ๑๔ ทำงานไม่คั่งค้าง

มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน

มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม

มงคลที่ ๑๗ สงเคราะห์ญาติ

มงคลที่ ๑๘ ทำงานไม่มีโทษ

มงคลที่ ๑๙ งดเว้นบาป

มงคลที่ ๒๐ สำรวมจากการดื่มน้ำเมา

มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม

มงคลที่ ๒๒ มีความเคารพ

มงคลที่ ๒๓ มีความถ่อมตน

มงคลที่ ๒๔ มีความสันโดษ

มงคลที่ ๒๕ มีความกตัญญู

มงคลที่ ๒๖ ฟังธรรมตามกาล

มงคลที่ ๒๗ มีความอดทน

มงคลที่ ๒๘ เป็นคนว่าง่าย

มงคลที่ ๒๙ เห็นสมณะ

มงคลที่ ๓๐ สนทนาธรรมตามกาล

มงคลที่ ๓๑ บำเพ็ญตบะ

มงคลที่ ๓๒ ประพฤติพรหมจรรย์

มงคลที่ ๓๓ เห็นอริยสัจจ์

มงคลที่ ๓๔ ทำนิพพานให้แจ้ง

มงคลที่ ๓๕ จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม

มงคลที่ ๓๖ จิตไม่โศก

มงคลที่ ๓๗ จิตปราศจากธุลี

มงคลที่ ๓๘ จิตเกษมง. บทสรุปมงคลชีวิต

มงคลชีวิต


ถ้าท่านทำตัวแข่งขันกับสังคม ทางแห่งความล่มจมกำลังตามมาถ้าท่านทำงานเห็นแก่หน้า ท่านจะพบกับปัญหาเรื่อยไปถ้าท่านทำตัวเห็นแก่ได้ ท่านอย่าหวังน้ำใจจากเพื่อนฝูงถ้าท่านกลัวจนเกินไป ท่านทำอะไรไม่ได้ความถ้าท่านกลัวจนเกินงาม ท่านจะพบกับความเดือดร้อนถ้าท่านขาดความพอดี ท่านจะเป็นหนี้ตลอดกาลถ้าท่านหวังความสนุก ท่านจะเป็นทุกข์มหาศาลถ้าท่านขาดความยั้งคิด ชีวิตทั้งชีวิตจะหมดความหมายถ้าท่านทำใจให้สงบ ท่านจะพบความสุขที่ยั่งยืน

พ่อแก่-แม่เฒ่า

กลอนสอนใจเราเป็นชาวพุทธ ย่อมเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา อาจไม่ถึงขั้นต้องไปบวชพระหรือบวชชี เพียงนำหลักคำสอนและหลักธรรมบางประการ มาดัดแปลงเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ประพฤติผิดในสิ่งต้องห้าม หมั่นประกอบกรรมดี เท่านี้ก็ถือว่าดีพอแล้ว ดังคำกลอนสอนใจของท่านพุทธทาสภิกขุ ที่พึงนำไปใช้เป็นหลักการดำเนินชิวิต และขัดเกลาจิตใจให้ไฝ่สูงขึ้น ให้พ้นจากโคลนตม

ธรรมะ(ครูอาจารย์)ในคำกลอน

ธรรมะ(ครูอาจารย์)ในคำกลอน


"ไม่ทำตามที่สอน อย่ามาออดอ้อนเรียกอาจารย์"พุทธทาส อินทปัญโญ

 
 
คำกลอนสอนใจ(ตัวเอง)ประจำปีใหม่ 2552และ แบ่งปันสำหรับทุกคนด้วย ยาขนานนี้เลยค่ะสรรพคุณดีแท้ ไม่เชื่อต้องลองดู

Thursday, June 11, 2009

เยี่ยม สำนักสักยันต์ มือหนึ่ง ของไทย อาจารย์หนู กันภัย
ชื่อเสียงในฐานะอาจารย์สักยันต์ของ อ.หนู กันภัย หลายท่านคงรู้จักกันดี เพราะไม่เฉพาะแต่คนไทยเท่านั้น ฝรั่งมังค่า ต่างก็เดินทางข้ามน้ำ ข้ามทะเล มาให้ อ.หนู กันภัย สักยันต์ให้ ไม่เว้นแม้แต่ แองเจลิน่า โจลี่ ดาราฮอลลีวูดชื่อดัง ก็มาฝากตัวเป็นลูกศิษย์อาจารย์หนูด้วยเช่นกัน
ช่วง 11.00 น.ในวันที่ผมไปสำนักอาจารย์หนู มีผู้คนมากหน้าหลายตา นั่งรอการสักยันต์อยู่ไม่น้อยกว่า 30 คนและทยอยกันมาไม่ขาดสาย ในที่นั้นมีชาวต่างประเทศนั่งรวมอยู่ด้วย หลายท่าน นั่งเครื่องบินมาจากต่างจังหวัด เพื่อให้ทันคิวการสักในวันนั้น
ห้องสักยันต์ อยู่ชั้นสองของสำนักฯ ประกอบด้วยห้องพระพุทธรูป ด้านหน้ามีรูปปั้นฤาษีและ องค์มหาเทพ พิฆเนศ ทุกคนที่มาสักยันต์ ต้องมีบัตรคิว และ ต้องถือปฏิบัติตามข้อห้ามดังนี้


1. ผู้ที่มาสักยันต์ (เฉพาะ เวลา 8.30 น.) ต้องมีบัตรคิว เพื่อจัดลำดับก่อน-หลัง

2. ห้ามผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าทำการสักยันต์

3. ห้ามนักเรียน นิสิต นักศึกษาในเครื่องแบบทำการสักยันต์

4. ก่อนจะมาทำการสักยันต์ ห้ามเสพสิ่งเสพติด เครื่องมึนเมาทุกชนิด

5. ห้ามส่งเสียงดังเอะอะโวยวายภายในสำนักฯ

6. สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่จะมาสักยันต์ ต้องแต่งกายให้เรียบร้อย

7. ห้ามนำอาหารเข้ามารับประทาน ในทุกกรณี

8. บุคคลที่ไม่ได้มาสักยันต์ ห้ามขึ้นในห้องสัก

9. ระหว่างรอคิว ห้ามนั่งในท่าชันเข่า

และนั่นก็คือ กฎ 9 ประการสำหรับผู้มาสักยันต์อาจารย์หนู ต้องปฏิบัติตาม...จากการที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นอาจารย์สักยันต์ มือหนึ่งของประเทศไทย ทำให้ผู้คนหลั่งไหลกันมามากมาย ทุกคนมาเพื่อจะได้รับการลงยันต์จากสำนักแห่งนี้ ..เมื่อจำนวนคนมากขึ้น ทำให้ อาจารย์หนู ต้องหาผู้ช่วย ในห้องสักยันต์ของอาจารย์หนู กันภัย จึงมี ลูกศิษย์ คอยช่วยสัก หลังจากผ่านกรรมวิธีสักจากลูกศิษย์แล้ว ขั้นตอนต่อไปของผู้ที่สักกับลูกศิษย์จะต้องให้อาจารย์ หนู เป่ากระหม่อมให้ จึงจะถือว่าเสร็จพิธี
การสักยันต์ของอาจารย์หนู กันภัย เท่าที่สดับรับฟังมา ยันต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือยันต์ หนุนดวงห้าแถว ว่ากันว่า ยันต์หนุนดวงห้าแถวของอาจารย์หนูนี้ มีดาราน้อยใหญ่ของไทย ไปสักกันมากมาย ดาราคนใด เจอสภาพจอขาว (เป็นศัพท์เรียกพวกดาราที่ไม่มีงานแสดง) ก็มักจะไปให้อาจารย์หนู กันภัย สักยันต์ให้
ที่ได้สัมผัสอาจารย์หนู กันภัย จากสื่อต่างๆ ก็ดี หรือ จากการไปพบปะด้วยตัวเองในวันนั้นก็ดี ทราบว่า อาจารย์หนู เป็นผู้ฝักใฝ่และยึดในพุทธคุณอย่างเคร่งครัด ตรงนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อาจารย์ หนู กันภัย มีลูกศิษย์ลูกหามากมายเต็มไปหมด ดังจะเห็นได้จาก ข้อปฏิบัติหลังจากที่ลูกศิษย์อาจารย์หนูได้รับการสักไปแล้ว ทุกคนต้องถือปฏิบัติดังนี้
1.ห้ามผิดลูกเมียผู้อื่น นั่นก็คือ ให้ถือศีล ข้อ สาม

2.ห้ามด่าทอบุพการีผู้อื่น

3.ไม่ทำลายพุทธศาสนา

4.ยกย่องเชิดชูรู้คุณบุพการีแห่งตน


ที่น่าชื่นชมอาจารย์หนูอย่างหนึ่งก็คือ เวลาไปเป็นแขกรับเชิญรายการต่างๆ อาจารย์หนู มักจะพูดถึงพุทธคุณว่าเป็นสิ่งประเสริฐที่ทุกคนจะต้องยึดถือ โดยเฉพาะ ไม่สั่งให้ลูกศิษย์ตั้งตนอยู่ในความประมาท
ผมไม่ทราบว่า ในปีหนึ่ง มีชาวต่างชาติมาเยี่ยมสำนักสักยันต์อาจารย์หนูจำนวนเท่าใด แต่มองดูแล้วน่าจะมีจำนวนไม่น้อย อีกส่วนหนึ่งที่จะเห็นได้ก็คือ อาจารย์หนูนอกจากจะเป็นอาจารย์สักยันต์ชื่อก้องแล้ว ยังเป็นอีกผู้หนึ่งที่ได้มีส่วนเสริมการท่องเที่ยวของไทย
ประวัติ อาจารย์หนู กันภัย

ประวัติอาจารย์หนู กันภัย
อาจารย์หนู กันภัย เป็นชาว อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยกำเนิด เป็นบุตรของ คุณพ่อคูณ และคุณแม่สว่าง กันภัย มีพี่น้องทั้งหมด 5 คน ท่านเป็นบุตรคนที่ 3 หลังจากท่านจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในสมัยนั้น
เนื่องจากสภาพครอบครัวของท่านยากจนจึงไม่ได้รับการศึกษาต่อ ซึ่งชีวิตในวัยเด็กของท่านชอบศึกษาหาความรู้อยู่เป็นประจำ ประกอบกับสภาพแวดล้อมในสมัยนั้น เอื้อต่อการเรียนรู้ศาสตร์แห่งความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ และยังประกอบกับมีนักเลงและพวกอันธพาล ตี ฟัน กันอยู่บ่อยครั้งในสมัยนั้นท่านจึงเป็นที่มาในการที่ท่านได้มาสนใจและค้นคว้าหาตำราวิชาอาคมไว้เพื่อป้องกันตนเองไม่ให้ใครมารังแก โดยท่านเริ่มศึกษาจากตำราอันเก่าแก่ที่ตกทอดมาจากบิดา หลังจากนั้นก็พัฒนาความรู้เรื่อยมาในด้านการสักยันต์และการเขียนอักขระขอมโบราณจนกระทั่งแตกฉาน
เนื่องด้วยสภาวะทางครอบครัวของท่านยากจนแต่ต้องการที่จะศึกษาหาความรู้ต่อไปอีกท่านจึงได้ออกบวชเป็นสามเณรอยู่ระยะหนึ่งพร้อมทั้งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับคาถาอาคม และการสักยันต์ในครั้งนั้น มีผู้ที่ศรัทธาท่านในการศึกษาคาถาอาคมของท่านและยังต้องการที่จะให้ท่านสักยันต์ให้ จนมีผู้ที่ศรัทธาท่านอยู่ไม่น้อยจึงสักยันต์เรื่อยมา จนกระทั่งอายุครบบวชจึงได้บวชเป็นพระที่วัดละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ต่อมาได้ออกธุดงค์ไปตามที่ต่างๆ
ระหว่างธุดงค์ได้มีโอกาสรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ดีๆจากตำรา หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท,หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร,หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ จ.อยุธยา,หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก จ.กรุงเทพฯ,หลวงพ่อหรุ่น วัดเก้ายอด หลังจากได้ศึกษาจนเชี่ยวชาญจึงได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดตลาดเหนือ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี และสักยันต์ให้กับผู้ที่มีความศรัทธาเรื่อยมา และด้วยความที่เป็นผู้มีความสามาถทางวัดจะทำการแต่งตั้งให้รับภาระเป็นเจ้าอาวาสท่านต่อไป แต่อาจารย์หนู ซึ่งเป็นพระในขณะนั้น เห็นว่าตนมีความชอบทางด้านกรสักยันต์ และการรับตำแหน่งเจ้าอาวาสจะทำให้ไม่สามารถจะทำในสิ่งที่ตนรักได้อย่างเต็มที่ ซึ่งขณะนั้นมีผู้รู้จักอาจารย์หนู มากพอสมควรแล้ว หากอยู่ในเพศบรรพชิตต่อไปอีก ก็เกรงว่าจะไม่เหมาะสม อาจารย์หนูจึงได้ลาสิขาจากเพศบรรพชิตเป็นฆราวาสและเปิดสำนักสักยันต์ ที่ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีหน้าวัดตลาดเหนือเรื่อยมาจนกระทั่งมีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่รู้จักกันในเรื่องของการสักยันต์ว่าเป็นมือหนึ่งของประเทศไทย

พ.ศ.2539 บริษัทพร้อมมิตรโปรดักชั่น จำกัด โดยหม่อมเจ้าชาตรี เฉลิมยุคล (ท่านมุ้ย) ได้ทำหนังสือถึงอาจารย์หนูให้เป็นผู้ออกแบบลายยันต์ทั้งหมดของตัวละครในภาพยนตร์เรื่อง “สุริโยไท” ซึ่งภาพยนตร์ที่ใช้ทุนการสร้างมหาศาล โดยอักขระที่ลงในร่างกายของตัวละครทั้งหมดต้องสมจริงและเป็นแบบอย่างที่ถูกต้อง โดยอาจารย์หนูได้รับปากและเป็นผู้ออกแบบลายอักขระและยันต์ทั้งหมดในภาพยนตร์เรื่องนี้ เมื่อ พ.ศ.2543 บริษัทแปงบราเธอร์ จำกัด ได้สร้างภาพยนตร์เรื่อง “มหาอุตม์”นำแสดงโดย คุณชาติชาย งามสรรพ์ ซึ่งเรื่องนี้อาจารย์หนูได้ให้ความช่วยเหลือในด้านข้อมูลเกี่ยวกับลายสักยันต์และขั้นตอนการสักยันต์ ตลอดจนช่วยให้คำปรึกษาในภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว
นอกจากนี้ภาพยนตร์เรื่อง “จอมขมังเวทย์”ที่กำกับการแสดงและแสดงนำโดยคุณฉัตรชัย เปล่งพานิชกำลังอยู่ระหว่างการตัดต่อเตรียมฉาย ในเร็วๆนี้ ก็เป็นภาพยนตร์ที่มีตัวอย่างลายสักยันต์และช่วยกำกับการแสดงเพราะมีความชำนาญและความรู้เป็นอย่างดี จากเหตุผลดังที่ได้กล่าวถึงมาแล้วน่าจะเป็นสิ่งที่สร้างชื่อเสียงให้อาจารย์หนู เริ่มจากประเทศไทยแล้วขยายออกไปยังต่างประเทศ ตัวอย่างเช่นประเทศมาเลเชีย สิงคโปร์ บรูไน ฮ่องกง มีผู้รู้จักอาจารย์หนูเป็นจำนวนมาก และเป็นเหตุให้อาจารย์หนูได้มีโอกาสเดินทางไปประเทศดังกล่าวอยู่บ่อยๆ ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีบุคคลต่างๆหลายสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นนักแสดง นักร้อง ข้าราชการตำรวจ นายทหาร ร่วมถึงพ่อค้าประชาชน ต่างเดินทางมาที่สำนักสักยันต์อาจารย์หนู กันอย่างไม่ขาดสาย
23 เมษายน พ.ศ.2546 แองเจลีน่า โจลี ดาราฮอลลี่วู๊ดจากภาพยนตร์เรื่อง Tumb Raider ได้เข้าสักยันต์กับอาจารย์หนู โดยอาจารย์หนูได้ลงอักขระขอมโบราณ 5 แถว ที่ไหลด้านซ้ายและหนังสือพิมพ์ The Nation ได้นำข่าวนี้ออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนทำให้อาจารย์หนู มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 9 กรกฎาคม 2547 แองเจลิน่า โจลี่ ได้บินมาหาอาจารย์หนูเพื่อให้สักรูปพญาเสือโคร่งให้ที่เอวด้านหลัง ความยาวกว่า 1 ฟุต เป็นครั้งที่ 2 ในครั้งนี้คุณแองเจลิน่า โจลี ได้แสดงความประดับใจ และดีใจที่มาประเทศไทยแล้วมีโอกาสได้สักยันต์กับอาจารย์หนูด้วยเกรงว่าจะเหมือนครั้งก่อนที่มาอยู่รอนับ 10 วันแต่ไม่ได้พบ และการมาครั้งนี้ก็ไม่ได้ทำให้เธอผิดหวังเพราะเธอได้ลายสักพญาเสือโคร่งที่มีความงดงามและออกมาจากจิตนาการคือเป็นการสักยันต์ให้เกิดลายเส้นและภาพโดยไม่ต้องใช้แบบพิมพ์ก่อนสักและเมื่อสักยันต์เสร็จแล้วเธอถึงกับอุทานออกมาด้วยความดีใจ ซึ่งเธอเห็นว่าเป็นผลงานที่มีเอกลักษณ์เป็นเหมือนของสิ่งเดียวในโลกที่ไม่มีใครเหมือน ทำให้เธอทึ่งในความสามารถของอาจารย์หนูที่เป็นยอดฝีมือสมกับคำล่ำลือว่าเป็นมือสักมือหนึ่งของประเทศไทยจริงๆ

ยันต์ชูชก ชายแก่ที่แบกถุงเงินบนบ่า ชื่อเขาคือชูชก เริ่มแรกเขาเป็นขอทาน ต่อมาเขากลายเป็นเศรษฐี ลายสักนี้ดีต่อการค้าและทุกท่านที่ต้องการความร่ำรวย

ยันต์หนุมานทรงฤทธิ์ (ลิงขาวผู้วิเศษ) ในเรื่องรามเกียรติ์ของอินเดีย หนุมานมีความเป็นอมตะ(ไม่ตาย) ต่อสู้เก่งมาก และโชคดีเรื่องความรัก หากท่านต้องการประสบความสำเร็จในชีวิต การป้องกันศาสตราวุธ และโชคดีสุดๆ ในด้านความรัก คุณควรเลือกลายสักนี้!

ยันต์เก้ายอด (ยันต์นวหรคุณ) ยันต์นี้ถือว่าเป็นยันต์หลักและอาจถือเป็นลายสักลายแรกของผู้มาสักใหม่ ความหมายของยันต์หมายถึงคุณวิเศษของพระพุทธเจ้าทั้ง 9 ประการ ซึ่งแสดงให้เห็นในรูปของยอดแหลมทั้ง 9 ยอด ลายสักยันต์นี้ดีในการป้องกันศาสตราวุธทั้งหลาย

ยันตร์ราหูอมจันทร์ ปรากฏการธรรมชาติที่มีเงาบนดวงจันทร์เราเรียกว่า ราหูอมจันทร์ เราเชื่อว่าราหูคือเจ้าแห่งยักษ์และเป็นผู้ปกครองเหล่าปีศาจ ลายสักนี้จะช่วยหนุนดวงชะตาโดยเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดี และต่อต้านสิ่งเลวร้ายต่างๆ

มัจฉานุ มัจฉานุ คือบุตรที่เกิดจากหนุมานและนางสุวรรณมัจฉา (นางเงือก) ลายสักนี้คล้ายคลึงกับหนุมาน แต่คุณจะสังเกตได้ว่ามีหางเหมือนนางเงือก ลายสักนี้ดีสำหรับผู้มีอาชีพทางทะเลและคุณสมบัติอื่นๆเหมือนกับหนุมาน

พระคเนศ ( พระพิฆเนศวร์) พระพิฆเนศวร์ คือเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งและความสำเร็จ ท่านสามารถจำได้ง่ายจากศีรษะท่านที่เป็นรูปช้างและตัวเป็นเทวดา พระพิฆเนศวร์เป็นเทพผู้ฉลาดที่สุดและท่านสามารถอวยพรท่านให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ลายสักนี้ดีสำหรับผู้ที่มีอาชีพศิลปิน ดารานักแสดง นักร้อง และงานด้านช่างทั้งหลาย หรือผู้ที่ต้องการความมั่งคั่งร่ำรวย ช้างเอราวัณ ช้างเอราวัณ คือช้างเทพเจ้าที่มีสามหน้า เป็นช้างที่มีกำลังมากที่สุดและใหญ่โตกว่าช้างใดๆ บนสรวงสวรรค์ ลายสักยันต์นี้ดีสำหรับผู้ที่บังคับบัญชาผู้คน และดีสำหรับผู้ที่เดินทางบ่อยๆ เพราะมีอำนาจและป้องกันอันตราย

จระเข้ (เถรขวาด) สัญลักษณ์ของงานบุญใหญ่ของไทยคือธงจระเข้ในงานกฐิน ถ้าท่านต้องการเป็นผู้ชนะและได้รับความร่วมมือความเมตตาจากฝูงชน ลายสักนี้ดีสำหรับความสำเร็จ ความเมตตา และความโชคดี